Préambule

Top Gravures© is een geregistreerd handelsmerk bij het INPI.

Siret: 53029946000044
CLERC Hervé – APE-code: 1813Z
Hoofdkantoor: Top Engravings – 46 rue des Vannes
10800 St Julien Les Villas
(France)
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

De bestelling van producten die in de elektronische catalogus van Top Gravures worden gepresenteerd, is onderworpen aan de aanvaarding door de klant van alle onderstaande algemene verkoopvoorwaarden.

aanvaarding

De aanvaarding door de klant van deze voorwaarden wordt belichaamd door zijn elektronische handtekening, belichaamd door de "validatieklik", evenals door de mededeling van zijn bankgegevens met het oog op de betaling van zijn bestelling. Deze elektronische handtekening heeft de waarde van een handgeschreven handtekening tussen partijen. Deze dubbele benadering komt erop neer dat de klant erkent dat hij al deze voorwaarden volledig heeft begrepen en zonder voorbehoud goedkeurt.

Voordat u een bestelling plaatst, wordt u gevraagd een account te openen om uw bezorggegevens te hebben.

Producten

De presentatiefoto's die de producten illustreren die worden aangeboden in de elektronische catalogus van Top Engravings hebben de neiging om de items met de grootste nauwkeurigheid te beschrijven en te presenteren. Er kan echter van een leverancier worden verlangd dat hij een artikel enigszins aanpast, met name om de kwaliteit ervan te verbeteren. Daarom kunnen deze foto's niet worden beschouwd als het betreden van het contractuele veld en de minimale variaties in de weergave van de artikelen kunnen niet de verantwoordelijkheid van Top Gravures inhouden, noch de geldigheid van de verkoop aantasten. Het beeld dat tijdens de graveersimulatie wordt geleverd, is niet contractueel. Er kunnen kleine verschillen zijn als gevolg van het digitale schrijven en de realisatie van de gravure,

Beschikbaarheid

Onze productaanbiedingen en prijzen zijn geldig zolang ze op de site zijn, binnen de grenzen van de beschikbare voorraad. Informatie over de beschikbaarheid van de producten wordt ter beschikking gesteld aan de klant bij het plaatsen van zijn bestelling. In geval van onbeschikbaarheid na het plaatsen van een bestelling zullen we de klant per e-mail informeren en doen wij er ook van hem te voorzien van vervangende artikelen met kenmerken en kwaliteiten die gelijk of superieur zijn aan een prijs gelijk of hoger, of vergoeden of zijn bankrekening is gedebiteerd.

Orde

Automatische opnamesystemen worden beschouwd als bewijs van de aard, inhoud en datum van de bestelling; Top Gravures bevestigt de aanvaarding van zijn bestelling aan de klant op het e-mailadres dat hij zal hebben meegedeeld. De verkoop is pas gesloten als de bestelling is bevestigd. De producten kunnen alleen worden geleverd op het afleveradres dat door de klant is opgegeven tijdens het bestelproces. De informatie die door de klant wordt verstrekt bij het aannemen van de bestelling, verbindt deze laatste: in geval van een fout in de formulering van de contactgegevens van de ontvanger, kan de verkoper niet verantwoordelijk worden gehouden voor de onmogelijkheid om het product te leveren.

Leveringen

Na bevestiging van de bestelling verbindt Top Gravures zich ertoe alle door de koper bestelde referenties per post te bezorgen.

Eventuele bedenkingen over het geleverde product (beschadigde verpakking, reeds geopend, etc.) dient de klant binnen drie dagen na ontvangst van het product te melden aan de vervoerder en Top Gravures.

In geval van duidelijke gebreken heeft de klant het recht van retourneren onder de voorwaarden die in dit document zijn vastgelegd.

Leveringskosten worden aangeboden voor Europees Frankrijk, vanaf 119 euro inclusief aankoopbelasting, en voor Europa vanaf 209 euro inclusief aankoopbelasting.

Overmacht

Worden beschouwd als gevallen van overmacht die de verkoper bevrijden van zijn leveringsplicht: oorlog, opstanden, brand, stakingen, ongevallen en de onmogelijkheid om bevoorraad te worden. De goederen reizen altijd op risico en risico van de ontvanger. De klant is verplicht zijn pakket bij aankomst te controleren. Hij heeft een periode van 48 uur om eventuele reserveringen te maken bij de vervoerder in geval van vermissing of schade.

intrekking

In overeenstemming met artikel L 121-16 van de Consumentenwet heeft de klant een periode van 7 dagen vanaf de levering om artikelen die niet bij u passen terug te sturen naar Top Gravures, met uitzondering van verkoopartikelen of gepersonaliseerde artikelen, om te ruilen of terugbetaling, zonder boete behalve verzendkosten.

Retourzendingen moeten betrekking hebben op nieuwe artikelen in hun originele verpakking, vergezeld van al hun mogelijke accessoires, gebruiksaanwijzing en documentatie. Retourzendingen moeten worden verzonden naar het adres dat op deze pagina wordt vermeld:
Items die onvolledig zijn, beschadigd, beschadigd of vervuild zijn, worden niet teruggenomen.
In geval van abnormale of onrechtmatige retourzendingen behoudt Top Gravures zich het recht voor om een ​​volgende bestelling te weigeren.

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht is Top Gravures verplicht de door de klant betaalde bedragen kosteloos terug te betalen, met uitzondering van de retourkosten. Terugbetaling vindt plaats binnen een termijn van maximaal 15 dagen.

Prijs

De prijs is uitgedrukt in euro (€).

De prijs vermeld op de productbladen omvat geen transport.

De aan de klant gefactureerde prijs is de prijs vermeld op de door Top Gravures verzonden orderbevestiging; deze prijs is uitgedrukt inclusief alle belastingen voor Frankrijk; het omvat de prijs van de producten, de kosten van behandeling, verpakking en opslag van de producten, de kosten van transport en inbedrijfstelling.

Top Gravures behoudt zich het recht voor om op elk moment de prijzen te kunnen wijzigen. Voor elke aanvaarde bestelling garandeert Top Gravures echter de prijzen die gelden op de datum van bevestiging van de bestelling.

Betaling

De door de klant gevalideerde bestelling wordt pas als effectief beschouwd wanneer de betrokken bankbetalingscentra hun akkoord hebben gegeven. In geval van weigering van de genoemde centra, wordt de bestelling automatisch geannuleerd en wordt de klant per e-mail op de hoogte gebracht. U kunt per cheque of creditcard betalen. Transacties worden beveiligd door Crédit Agricole E-transactions of door Paypal.

Klantenservice

Voor eventuele informatie of vragen, neem dan contact met ons op via mail.

Intellectuele eigendom

De site is volledig eigendom van Top Gravures, evenals alle rechten die daarop betrekking hebben.

Alle teksten, werken, illustraties en afbeeldingen die op Top Gravures worden gereproduceerd, zijn voorbehouden onder zowel auteursrecht als intellectueel eigendom en voor de hele wereld. Als zodanig en in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van Intellectuele Eigendom is enkel gebruik voor privégebruik toegestaan, onder voorbehoud van afwijkende of zelfs meer beperkende bepalingen van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

Elke reproductie, geheel of gedeeltelijk, van de site is systematisch onderworpen aan de toestemming van Top Gravures.

responsabilité

De aangeboden producten voldoen aan de geldende Franse wetgeving en de normen die in Frankrijk van toepassing zijn.

Privacybeleid

De informatie van persoonlijke informatie verzameld voor verkoop op afstand is verplicht, deze informatie is essentieel voor de verwerking en levering van bestellingen, het opstellen van facturen en garantiecontracten. Het gebrek aan informatie leidt tot de niet-validatie van de bestelling.

De klant heeft (artikel 34 van de wet van 6 januari 1978) een recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van gegevens die op hem betrekking hebben, dat hij kan uitoefenen bij Top Gravures

Top Gravures verbindt zich ertoe de door de klant meegedeelde informatie niet gratis of tegen vergoeding aan derden mee te delen. Deze zijn vertrouwelijk. Ze zullen enkel worden gebruikt voor de verwerking van de bestelling van de klant en om de communicatie van de producten voorbehouden aan de klanten van Top Gravures te versterken en te personaliseren, met name door nieuwsbrieven van Top Gravures waarop de klant zich zou hebben geabonneerd, evenals in het kader van de personalisatie van de site volgens uw interessegebieden.

Onze site is ook ontworpen om zo goed mogelijk aan de behoeften van onze klanten te voldoen en daarom gebruiken we cookies. Deze zijn bedoeld om het bezoek van de klant aan onze site aan te geven en worden door Top Gravures alleen gebruikt om de gepersonaliseerde service voor de klant te verbeteren.

De 12 februari 2019 bijgewerkt.